Min fantomensamling

Samling Saknade

Tidningar


Totalt antal: 1180
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1965 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1966 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1967 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1968 1 2 3 4 5 6 X 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 X 26  
1969 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 11 12 X 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1970 1 2 X 4 5 6 X X 9 10 11 X 13 14 15 16 17 18 19 20 21 X X 24 25 26  
1971 1 X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 18 19 X 21 22 23 24 X 26  
1972 1 2 X 4 X 6 X 8 X 10 X X 13 X 15 16 17 X X X X 22 X 24 25 X  
1973 X 2 X X X X X X 9 X X X 13 X X X 17 X X 20 21 X X X 25 X  
1974 X X X X X X X 8 X X X X 13 X X X X X X 20 X X X 24 X X  
1975 X X X X X X 7 X X 10 X X X X 15 X X X X X X X 23 X X X  
1976 X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1977 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1978 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1979 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1980 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1981 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1982 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1983 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1984 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1985 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1986 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1987 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1988 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1989 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1990 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1991 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1992 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1993 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1994 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1995 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1996 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1997 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1998 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
1999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2002 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2003 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2004 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2005 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2006 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2007 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2008 X X X X X X X X X X X 12 X X X 16 17 X X X X X X X X X  
2009 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2010 X X X X X X 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2011 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2013 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2014 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2015 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2016 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
2017 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 26  
2018 X X X X 5 X X X X X X X X X X X X X X 20 21 22 23 24 25 26  

Krönikor


Totalt antal: 60
År  
1993 1 2 3 4
1994 5 6 7 8
1995 9 10 11 12
1996 13 14 15 16
1997 17 18 19 20 21 22
1998 23 24 25 26 27 28
1999 29 30 31 32 33 34
2000 35 36 37 38 39 40
2001 41 42 43 44 45 46
2002 47 48 49 50 51 52
2003 53 54 55 56 57 58
2004 59 60 61 62 63 64
2005 65 66 67 68 69 70
2006 71 72 73 74 75 76
2007 77 78 79 80 81 82
2008 83 84 85 86 87 88
2009 89 90 91 92 93 94
2010 95 96 97 98 99 100